Министърът на околна среда и водите подписа договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, съобщават от екоминистерството.

Целта на проекта е осигуряване на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци в общините Бургас, Несебър и Поморие.

Съоръжението е с капацитет за рециклиране 30 652 тона годишно. Общият размер на инвестицията е над 37,4 млн. лв. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" осигурява финансова помощ в размер на 29,4 млн. лв., а срокът за изпълнение е 48 месеца.

19 общини могат да изградят анаеробни инсталации

19 общини могат да изградят анаеробни инсталации

Инсталациите ще редуцират количеството на битовите отпадъци

Министър Димов подписа договор и с общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители. Проектът е на стойност 36,4 млн. лв., а срокът за приключване на дейностите е 40 месеца.

Екоминистърът подчерта, че изпълнението на тези проекти позволява по модерен начин отпадъка да се превърне в стока.

Той допълни, че това е в основата на бъдещата икономика, към която България се стреми.