Правителството одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерство на отбраната за 2020 г., съобщиха от Министерския съвет.

С 8 660 000 лв. ще се изгради корпус към Клиниката по инфекциозни болести в МБАЛ-София ВМА, извършване на основен ремонт на Отделение инфекциозни болести в МБАЛ-Сливен ВМА, включително и изграждане на външен асансьор на отделението, закупуване на съвременна медицинска апаратура и преоборудване на операционните зали в МБАЛ-София ВМА за предотвратяването на разпространението на COV1D-19.

Второто министерство с допълнителни средства е Министерство на културата. За 2020 г. те са в размер до 403 700 лв., необходими за осигуряване създаването на териториални звена на Главна дирекция "Инспекторат по опазване на културното наследство" - Регионални инспекторати по опазване на културното наследство във всеки от регионите за планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват по бюджета на Министерството на културата за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Третото финансиране е за Министерството на младежта и спорта за 2020 г. Средствата в размер до 840 000 лв. ще бъдат предназначени за изграждане на спортно съоръжение в дворното място на ОУ "Отец Паисий" в с. Тополово, община Асеновград. Същото ще може да бъде използвано както за физкултурен салон, така и за тренировки на отбори. Целта на исканото финансиране е развитие на спорта в най-голямото след Асеновград населено място на територията на общината, тъй като в с. Тополово и в околните населени места няма изградена спортна база, която да отговаря на съвременните изисквания за упражняване на спорт. По този начин ще бъдат подкрепени превенцията и намаляването на тютюнопушенето сред младите хора, употребата на алкохол и наркотици, както и преодоляването на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.