Правителството одобри промени в Надзорните съвети на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Промените са резултат от новия състав на Министерския съвет.

По закон съставът на Надзорния съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството. Един от членовете, излъчени от правителството, задължително става заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Новите членове на Надзорния съвет на НОИ са министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. За тяхното назначаване от състава на Надзорния съвет са освободени Гълъб Донев, Галин Каменов и Владимир Туджаров.

За председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е определен Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите.

Освен изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Галя Димитрова, в състава на Надзорния съвет се включват Николина Сотирова от Министерството на здравеопазването и Лъчезар Борисов - заместник-министър на икономиката.

От новоизбраните представители само Николина Сотирова е юрист, останалите членове на Надзорния съвет от държавната квота са финансисти и икономисти.

Така ще се постигне по-добра координация и съгласуваност както в действията, така и в отговорностите на представителите на държавата в ръководството на НЗОК, посочват от Министерския съвет. Ще се подобри и ефективността на изпълнение на функциите на институцията.