"България ще бъде с две газови магистрали, българската икономика ще има възможност да си купи най-евтиния газ, а нашите съседи също ще могат да си доставят газ по тези газопроводи".

Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на откриването на разширението на газопреносната мрежа по трасето на "Балкански поток" в участъка от българо-турската граница до компресорна станция "Странджа".

Трасето включва газоизмервателна станция "Странджа" и 11 км. новоизграден преносен газопровод.

"Това е и една политическа магистрала. Там, където има големи икономически интереси, където има газопроводи, няма война и затова още по-усилено строим", добави премиерът Борисов.

Министър-председателят подчерта още, че компресорните станции са подменени, за да бъдат реверсивни, така че да може и в двете посоки да се пренася газ.

"Немски филтри, американски компресори, руски газ и български строители", обобщи премиерът Бойко Борисов.

Министър-председателят поясни още, че другата седмица ще провери строителството на газовата връзка Гърция-България.

"Докато другите говорят, ние строим и даваме възможност на България да върне мястото си на основен газоразпределителен център", доволен е премиерът Борисов. Той благодари на строителите за денонощния труд по изграждането на газовия участък.

Разширението на съществуващата газопреносна система и реализацията на цялостната концепция за газов хъб "Балкан" целят запазване на ролята на България, като водещ търговски разпределителен център в региона и Европейския съюз.

С реализацията на "Балкански поток" се цели повишаване сигурността на доставките на природен газ от различни източници, засилване на конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ, което от своя страна да окаже позитивен ефект за потребителите на природен газ.

Изпълнител на договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газоизмервателната станция "Странджа" след проведената обществена поръчка е ДЗЗД "ГБС - Трансгаз". Договорът е на обща стойност до 27.7 млн. лв.

Проектирането, доставката и изграждането на преносния газопровод от българо-турската граница до газо-измервателна станция "Странджа" е на обща стойност 47.9 млн. лв. "Булгартрансгаз" ЕАД реализира тези обекти със собствени средства.

Министър на енергетиката на Сърбия Аленсандър Антич заяви, че "Балкански поток" ще създаде нови перспективи за доставка на природен газ за региона.

Министър-председателят Бойко Борисов подчерта ключовата роля на "Балкански поток" и междусистемната газова връзка Гърция-България за целия регион. По негови думи с изграждането на важните енергийни проекти на територията на България ще се гарантират прозрачната работа на енергийната газова борса и възможността за сигурни доставки на природен газ на конкурентни цени. 

На церемонията по откриването на разширението участваха и вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, както и заместник министърът на енергетиката на Саудитска Арабия д-р Аабед Абдулах Алсаадун, държавният секретар Информация и международно представителство на Унгария Тамад Менцер и посланикът на Руската Федерация у нас Анатолий Макаров.