Омбудсманът Мая Манолова пита столичния кмет Йорданка Фандъкова как губещо дружество като "Топлофикация София" ще покрива общински дълг от 67 млн. евро за завода за отпадъци. Този въпрос е поставен в открито писмо на омбудсмана до столичния градоначалник, информираха от администрацията на омбудсмана.

Граждани са сигнализирали обществения защитник за това че е ограничено правото им на информация за предстоящото обсъждане на проекта "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък".

Как ще се финансира проектът и какво ще е отражението му върху околната среда, пита омбудсманът. Мая Манолова би подкрепила инсталацията при обосновани и доказани ползи за столичани, ясни разчети за себестойността на производството и гаранции, че няма да доведе до оскъпяване цената на топлоенергията, включително и до замърсяване на околната среда.

"Информацията, че се предвижда дългосрочният дълг - до 67 000 000 евро, да бъде изплащан с бъдещи приходи на "Топлофикация София" ЕАД поражда много въпроси, на които Столична община /СО/ е длъжна да даде ясен и конкретен отговор. Както всички знаем, от последния публикуван доклад на независимия одитор за това дружество - същото е на загуба /натрупаната загуба към 31.12.2016 г. е в размер на 336 634 хиляди лева/", пише в писмото си Манолова.

Омбудсманът се позовава на становище на одитор, който показва несигурност дали дружеството може да продължи като действащо предприятие. Манолова допълва още, че няма яснота как при такова финансово състояние енергийното предприятие ще изплаща дълга и как това ще се отрази на цената на топлинната енергия.

"Бих подкрепила проекта при обосновани и доказани ползи за столичани, при ясни разчети за себестойността на производството и гаранции, че няма да доведе до оскъпяване на цената на топлоенергия и до замърсяване на околната среда", пише Манолова.

Юристът и настоящ обществен защитник пише на столичния кмет, че е установила неспазване на задължението за осигуряване на достъп до документацията, вменено в Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

Манолова припомня, че поемането на общински дълг трябва да се отрази и да оказва влияние върху бюджета на общината. Според Закона за общинския дълг трябва предварително да е изяснено влиянието на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

С тези мотиви омбудсманът призовава общината да спазва закона и да гарантиране правото на гражданите на информация относно проекта, касаеща финансирането, опазването на околната среда, за да се постигне конструктивен и ефективен диалог.