Членовете на второто правителство "Борисов" избраха Мариана Василева за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, съобщиха от Министерския съвет.

Марияна Василева има дългогодишен професионален опит в сферата на вътрешния одит и финансовия контрол. Притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономист по АПП“, както и сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор към Министерство на финансите.

Тя има и сертификат от Международния институт за вътрешните одитори. Василева е била държавен вътрешен одитор и началник отдел „Контрол на финансовата дейност на разпоредители по конкретни финансово-контролни задачи“ към Агенция за държавна финансова инспекция.

Била е началник отдел „Финансов контрол“ в дирекция „Оперативен контрол и управление на риска“, както и като главен вътрешен одитор в АПИ.

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и храните ще извършва одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.