От регистрираните към 31 декември 2005 година 357 партии 294 не са представили на Сметната палата финансови отчети или представените от тях отчети не отговарят на изискванията.

Това стана ясно на брифинг в Сметната палата, на който председателят на палатата Валери Димитров представи одита на финансовата дейност на политическите партии.
Подобна проверка се извършва за първи път от 17 години насам.

Партиите, спазили изискванията на Закона за политическите партии за отчитане и подлежащи на одит са 63, но одитът е извършен в 61, тъй като 2 партии (Политически клуб Екогласност и Евродесница) са отказали да бъдат проверени.

Отказът им да бъдат одитирани Валери Димитров определи като проява на арогантност от тяхна страна.

Проверката на Сметната палата е показал, че 5 партии са получавали средства от изпълнители на обществени поръчки - това са БСП, ДСБ, НДСВ, политическо движение Социалдемократи и СДС.

Законовите забрани за получаване на средства за финансирането на предизборната кампания за избор на народни представители от смесени дружества с повече от 25% чуждестранно участие не са спазени от 2 партии - БСП и СДС.

БСП и Атака не са спазили разпоредбите на Закона за политическите партии за разпределяне на получената от финансовото министерство държавна субсидия, оповести още председателят на Сметаната палата.

БСП не са спазили законовите забрани за получаване на средства от търговски дружества с над 5 процента държавно участие, както и от търговски дружества с над 5 процента общинско участие, а НДСВ са нарушили забраната за получаване на средства от юридически лица н нестопанска цел, извършващи дейност с обществена полза

Тепърва Сметната палата ще проверява съответните срокове за различните нарушения.

Част от констатираните нарушения са такива, че не представляват престъпления, част от тях са такива, че не се определят като административни и за тях не са предвидени глоби и евентуалната санкция би била морално-политическа, коментира още Димитров.