Председателят на парламента Михаил Миков ще свика извънредно заседание на Народното събрание на 30 август 2013 г., петък, от 10.00 часа. В дневния ред е ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. По повод наложеното от президента Росен Плевнелиев вето върху актуализацията на бюджета Михаил Миков направи изявление.

Преди два дни заявих, че няма да използвам правото си по чл. 78, т.1 от Конституцията за свикване на заседание на Народното събрание, защото се надявах, че всички държавни институции ще изпълнят отговорно ролята, която им е поверила Конституцията и в този смисъл ще оправдаят общественото доверие, с което са облечени.

Днес обаче президентът върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Запознах се и със становището на министър-председателя за ползите от едно повторно обществено обсъждане на въпросите около този закон със заинтересованите лица.", се казва в изявлението на председателя на парламента.

Миков счита, че е необходимо народните представители да се запознаят с изложението на президента, за да преценят на свой ред основателността на тези аргументи и становища.

Миков приканва народните представители и парламентарните групи да подготвят позициите си в следващите седмици за ново обсъждане на закона.