Младежите от ДПС представиха петиция, насочена срещу забраната предизборните агитации да са на езици, различни от официалния български. Това стана на заседание на Националния съвет на Младежко ДПС в събота в Пловдив.

Документът бе представен от председателя на младежката организация Илхан Кючюк. Младежко ДПС си постави за цел събирането на 23 000 подписа, колкото са и неговите членове. До сега са събрани 132.

Подготвяната петиция е насочена към Комисията по петициите към Европейския парламент. Според авторите й:

"Има грубо нарушаване на текстове от европейското законодателство, установяващи правото на свободно изразяване, правото да получаваме информация на разбираем за нас език, което ни осигурява възможността да реализираме и правото си на информиран избор".