Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с новото ръководство на Камарата на строителите в България (КСБ). Обсъдени проектите, които предстои да се изпълняват от строителния бранш в сектор екология и хода на процедурите по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС).

Договорено е създаването на съвместна експертна група между МОСВ и КСБ за работа по инвестиционните проекти в областта на околната среда. От КСБ отчитат добрата работа с министерството по разработването на стандартизирани тръжни документи за СМР по проектите на ОПОС. Димов увери, че и занапред МОСВ ще продължи да работи с браншовата организация в полза на ефективния инвестиционен процес в сектора.

Сред темите на срещата е осигуряването на средства за изграждане на пречиствателни станции в малките населени места с 2000 до 10 000 жители, които не попадат в обхвата на нито една от оперативните програми. Според информацията на камарата, това са около 200 населени места. От КСБ смятат, че тези проекти биха могли да се финансират чрез публично-частни партньорства.

Нено Димов коментира, че основен ангажимент за изграждането на тези обекти имат ВиК дружествата и общините и те трябва да намерят конкретните решения.

Обсъдени са и екологичните последици от пожара в Кресненското дефиле. От КСБ съобщават, че подготвят урбанизационни планове за възстановяване на видовете в района. Целта е да се покажат възможностите за взаимодействие между човека и природата, обясни Мирослав Мазнев.