Над 72 000 души са се възползвали от електронните услуги на Социалното министерство по време на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г., съобщиха от МТСП.

Звената към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще продължат да предоставят електронни услуги и след края на извънредното положение.

По електронен път 12 577 души са се регистрирали като безработни. Най-много са били в столицата - 4 428 души. 

НАП пуска  още две онлайн услуги

НАП пуска още две онлайн услуги

Новите електронни услуги са добавени в портала за е-услуги на НАП

Подадените по електронен път заявления за изплащане на компенсации по мярката 60/40 чрез Системата за сигурно електронно връчване са повече от 10 000.

Подадени са 3697 онлайн заявления за получаване на детски, семейни помощи и за хора с увреждания, както и за винетки. Най-много искания са били по Закона за семейни помощи за деца -1898 в Агенцията за социално подпомагане (АСП).

НОИ напомня, че предоставя и онлайн услуги

НОИ напомня, че предоставя и онлайн услуги

На разположение на гражданите е и Контактният център на НОИ

Агенцията за хора с увреждания е обработила 270 електронни заявки. В 163 от случаите хората са ги потърсили за актуализация на данните на регистрирани специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания.

Постъпили са 134 проекта по финансираните от Агенцията програми по електронен път, както и 50 въпроса, свързани основно с правата по Закона за хората с увреждания.

От 13 март 2020г. до 13 май в ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ) също е обслужвала хората предимно онлайн. По електронен път са предоставени почти 45 000 услуги за граждани. Заради активизирането на земеделския сезон най-много са образците на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа - 22 225.

Близо 10 500 са подадените декларации за условията на труд съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Още 12 000 са удостоверенията за липса/наличие на нарушения на трудовото законодателство, основание за отстраняване от обществена поръчка.

Повечето от тях - почти 9900, са генерирани от възложители, което означава, че проверката е извършена от други администрации по служебен път.

От Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са предложили на гражданите 402 онлайн услуги, като повечето от тях са свързани с правата на децата.

На Националната телефонна линия за деца 116 111 са постъпили около 4000 обаждания. 75 души са потърсили психологическа подкрепа в рубриката "Попитай тук COVID-19" на сайта на Агенцията. Над 75 граждани са потърсили подкрепа чрез нея. Повечето въпроси са свързани с вируса и неразбирателства в семействата, породени от социалната изолация.