Наемателите на държавни имоти с намалена или преустановена дейност заради ограничителните мерки срещу разпространение на коронавируса, ще могат да бъдат освобождавани изцяло или частично от плащане на наем. Това решиха на извънредно онлайн заседание на Министерския съвет.

Размерът на наемите ще може да се намалява. Според приетото решение, до отмяната на извънредното положение наемателите на държавни имоти, чиято търговска или производствена дейност е ограничена, ще могат да бъдат освобождавани изцяло или частично от плащането на наем за тях.

Размерът за наемателите и ползвателите - физически или юридически лица, ще може да бъде намаляван. Това ще става със заповед, издадена от министри, областни управители или ръководители на други ведомства, които са предоставили имотите - държавна собственост, под наем или за ползване.

За да може да се пристъпи към прилагането им, наемателите и ползвателите на държавните имоти ще трябва да удостоверят, че са ограничили или прекратили дейността си като предоставят финансови или други документи, удостоверяващи това обстоятелство.

Облекчителните мерки ще се прилагат за времето, през което физическите и юридическите лица - наематели или ползватели, са ограничили или преустановили своята дейност в съответните държавни имоти. Те са само за срока на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и въведените противоепидемични мерки срещу COVID-19 в страната.

Припомняме, след първоначалния срок от 1 месец - до 13 април, извънредното положение бе удължено до 13 май 2020 г. След това премиерът заяви, че обмисля да отмени извънредното положение по-рано.