Министрите от кабинета "Петков" приеха Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Това стана ясно от приетите на днешното заседание на МС решения.

Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000 лева, а за ремонт на съществуваща- 100 000 лева

В над 400 училища у нас няма физкултурни салони

В над 400 училища у нас няма физкултурни салони

Това поясни министърът на спорта Красен Кралев

Очакванията са модерната спортна инфраструктура да стимулира учениците към активно спортуване, което ще допринесе за по-здравословен начин на живот сред подрастващото поколение.

В момента немалка част от училищата в страната не могат да провеждат часовете по физическо възпитание в подходяща среда и се затрудняват при организиране на спортни дейности.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. 

Одобрени са допълнителни пари за физическа активност, възпитание и спорт

Одобрени са допълнителни пари за физическа активност, възпитание и спорт

Те са в размер на 20 204 лв.