Няма да видите нашата политическа сила да влезе в този пазар за наддаване на кухи обещания.
Това обяви бившият здравен министър по време на представянето на предизборната програма на коалиция "Реформаторски блок - Глас народен".

РБ: С ГЕРБ сме различни, но сме готови на сътрудничество във формат ЕНП

РБ: С ГЕРБ сме различни, но сме готови на сътрудничество във формат ЕНП

, РБ е дясна, консервативна политическа сила

По думите му, в програмата на обединението са заложени реални предложения. Москов я определи като дясна и консервативна.

Сред заложените приоритети е образованието, чието финансиране да бъде 4.5 % от брутния вътрешен продукт.
Предвижда се бюджетът за отбрана да бъде увеличен до 2%, каквото е изискването към всички партньорски страни от НАТО.

Програмата е изградена въз основа на три основни стълба.
Първият е озаглавен: "Силна държава за модерна и честна публична среда.

Петър Москов акцентира върху това, че трябва да има ясна обвързаност между права и задължения, тъй като в момента балансът е силно нарушен.

Бившият икономически министър Божидар Лукарски представи втория стълб: "Икономика, растяща с бързи темпове, гарантираща конкуренцията, предприемачеството и свободата от административен произвол".

Реформаторите са заложили но запазването на финансовата стабилност и поддържането на широко балансиран бюджет. За тази цел смятат, че трябва да се запази сегашната данъчна система, включително плоският данък, и да има противопоставяне на политики, носещи след себе си повишаване на данъците.

Димитър Делчев представи мерките в областта на правосъдието и борбата с корупцията. През следващите няколко години съдебният процес няма да е по-бърз и по-справедлив, защото трябва да се довърши съдебната реформа. Затова в програмата са предвидили мерки в тази насока. Някои от тях се отнасят до назначенията в съдебната система. В момента не е ясно кой носи отговорност за назначаването на тримата големи в системата - главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС. Затова реформаторите настояват за засилване на правомощията на президента при назначаването им.

Предлагат и нова модерна наказателна политика. Идеята им е Наказателният кодекс да бъде освободен от състави, уреждащи по-леки посегателства, които биха могли да бъдат наказвани ефективно по административен ред.

РБ са и за повече отчетност на прокуратурата. Предвиждат и незабавно изпълнение на присъдите "лишаване от свобода" в момента на окончателното им постановяване в съдебната зала.

Третият стълб в програмата се отнася до формирането на модерен патриотичен идеал, отстояващ интересите ни в общностите, в които членуваме.

Реформаторите предлагат също 4.5 % от БВП да отиват за образование, със стремеж този дял да бъде увеличаван.

"В Дания е 8%, дългосрочно трябва да се стремим към това", коментира Антони Тренчев.

В частта, засягаща образователния сектор, е заложено въвеждане на електронна система за проследяване на движението на учениците.
Сред мерките са и безплатни учебници от 1 до 12 клас. Акцентирали са и върху ефективно налагане на глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище.

РБ настояват финансирането на висшите училища да става на основата на качеството на образование.

Венци Мицов от "Глас народен" посочи, че един от приоритетите в областта на културата е за задължителна квота за българска музика в държавно субсидираните медии.

Бившият здравен министър Петър Москов обяви, че ще продължат мерките за изграждане на Национална здравно-информационна система, съобразно заложените срокова и параметри в Пътната карта на здравеопазването. Това включва електронна идентификация, електронни направления, рецепти.

Ексминистърът та отбраната Николай Ненчев обяви, че, ще продължи изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности и въоръжените сили и Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Ненчев изтъкна, че залагат и чувствително повишаване на заплатите на военните. Предвижда се постепенно увеличаване на бюджета на отбраната до 2% от БВП до 2025 г.