Народното събрание ще обсъди промени в закона за политическите партии, отложен преди седмица заради липсата на становището на Венецианската комисия към Съвета на Европа.

В становището на комисията се предлага да отпадне сегашното изискване в закона - за учредяване на партия да има 500 учредители, а след провеждането на Учредителното събрание в съда да се представят 5000 подписа на членове на партията.

Чужди граждани, от страни членки на ЕС също ще могат да членуват в наши партии, съобщи БНР.

Засилва се реалният контрол върху партиите - създава се публичен регистър за тяхното имущество видим в интернет, а банковите им сметки трябва да се обявяват 14 дни след откриването им.

До 31 март 2009 година партиите предават отчет в Сметната палата за вида и стойността на всички получени дарения. До 15 април данните се публикуват в Интернет - страницата на Сметната палата.

Партиите, които не са национално представени, не могат да участват в местните , ако на последните за народни представители са получили по - малко от 1 процент от гласовете.

Законът предвижда още държавна субсидия за партиите по 11 лева за всеки глас, след като размерът й скочи от 2% на 5%. При липса на коалиционно споразумение за Държавната субсидия, тя се разпределя, като се дава на политически партии, учредени преди изборите.

Казусът има пряко отношения към ситуацията, възникнала при "Атака" и депутатите, отделели се от нея.