В България няма мафия. Така с мнението на новия министър на вътрешните работи Миков се съгласи и избраният за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Павлин Димитров.

„Трябва много детайлно да се познава нормативната база, директивите на Европейския съюз - що е организирана престъпност, що е престъпна група.
В това отношение действително понякога се спекулира и нещата не винаги са така.
Има групова престъпност, но тя не винаги е съотносима към член 321, т.е. организирана престъпна група", обясни Димитров в интервю за БНР.

Причините до този момент България да не е отбелязала сериозен напредък в борбата с организираната престъпност, според Павлин Димитров не може да се намалят само до субективния фактор.
Според него става въпрос и за материалната база, и за динамиката на самата престъпност, както и за някои нови европейски практики, които трябва да се наложат в полицейската дейност.

„Аз съм оптимист, това ще стане. Явно в момента сме в един преходен период, в който неизбежно тези проблеми ще ни съпътстват", коментира Димитров последните скандали в МВР.

Павлин Димитров каза още, че подкрепя идеята за създаването на агенция за подслушване.
Той посочи, че по този въпрос има взето вече политическо решение и агенцията няма да пречи на работата на МВР.

Като довод за създаването й той изтъкна:
Обществото има такава потребност, такава е нагласата на обществото", каза новият главен секретар на МВР.