България и Чили ще си сътрудничат в борбата с организираната престъпност.

Това реши правителството на днешното заседание на Министерски съвет.

Сферите на сътрудничеството засягат незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества, прането на пари, незаконния трафик на хора и тероризма.

Министрите упълномощиха вътрешния министър Румен Петков да проведе преговорите и да подпише документа.

Съгласно клаузите на споразумението компетентните органи на двете страни си сътрудничат във възможно най-пълна степен за обмен на информация, отнасяща се до предотвратяването и разкриването на тези престъпления.

От друга страна обмен на класифицирана информация, свързана с борбата с организираната престъпност, ще бъде осъществявана само след сключването на отделно споразумение, което да го регламентира, уточниха министрите.
Включени са клаузи за опазване на лични данни.

Предвижда се споразумението между Българи и Чили да бъде сключено за неопределен срок.