И днес депутатите продължават започналото вчера обсъждане на четене на 7 проекта за промени в Закона за политическите партии. Това съобщи БНР.

Промените, внесени от „Коалиция за България" предвиждат да се закриват партии, получили под 1% на два последователни национални избора и партии, които имат под 5 хил. души членски състав.

Левицата предлага забрана за финансиране на партиите от юридически лица и трикратно повишаване на държавната субсидия.

Измененията, внесени от НДСВ, предвиждат партиите да се финансират изцяло от държавния бюджет, а държавната субсидия да е най-малко 5 на сто от минималната работна заплата за всеки получен глас.

Предлага се пълна забрана за получаване на дарения от търговци, фирми и други юридически лица, а даренията от физически лица да се ограничат до максимум 100 лв.

Промените, внесени от Иван Сотиров и Йордан Бакалов от ОДС предвиждат всяка политическа партия, която получава държавна субсидия, да е длъжна да приеме свой бюджет за съответната година, който да публикува в интернет страницата си до 31 януари.