София, Бургас и Стара Загора оглавяват класацията по почтеност на местната власт. В дъното на изследването на асоциация „Прозрачност без граници“ са Кърджали, Видин, Варна и Хасково, стана ясно на пресконференция в БТА.

Индексът за почтеност на местната власт представя комплексна оценка за институциите и обхваща 27-те общини в страната.

София и Бургас получават 3,59 пункта, а Стара Загора е с 3,58 пункта. Двойкаджиите в класацията пък са с оценки: Кърджали и Видин - 2,84, Варна - 2,83 и Хасково - 2,75.

За четирите общини, които са на дъното на класацията, Калин Славов от асоциация „Прозрачност без граници“ коментира, че при тях не е изградена и не функционира имунната система срещу корупцията. Той спомена и за „анонимен общински съвет“ и запита: „Възможно ли е град като Кърджали да не познава общинските си избраници?“

Разкъсана е връзката между избиратели и изборни позиции. Като причина за слабия резултат на тези общини, той изтъкна и липсата на местен омбудсман. Няма и регистър на обществените поръчки.

Липсвала активна дейност на областните съвети за противодействие на корупцията.

"Няколко месеца след избори за местната власт, вече имаме скандали с корупционно поведение на членове и дори председатели на местни органи за самоуправление", констатира Катя Христова. От „Прозрачност без граници“ искат индексът да служи като система за ранно сигнализиране.

Само в 1/5 от изследваните общини общинските съветници активно участвали в обсъждането на годишния общински бюджет, сочи изследването. Организирането на приемни и редовни контакти с гражданите не е устойчива практика в 2/3 от общините.

Само в Плевен има граждански съвет, функциониращ към Общинския съвет.

Предложенията на граждани се възприемат в едва половината общински съвети. Обобщено беше още, че общинските съветници на много места функционират в режим на почти пълна анонимност. Никъде не може да се намери информация за тях, освен трите им имена.

1/5 от общо 27 общински съвета имат собствен етичен кодекс, правила за почтено поведение, които общинският съветник трябва да спазва не само в работата, а и в личния си живот.

Едва 5 кметски екипа в мандат 2011-2015 г. са заявили ясна управленска политика за превенция на корупцията – Бургас, София, Стара Загора, Русе, Габрово.

В повече от половината общини е установено, че кметът не поддържа публично достъпни канали за контакт с гражданите и обратна връзка.

По отношение на администрацията, стана ясно, че в близо половината областни градове нямат готовност да предоставят услуги по електронен път.

В нито една общинска администрация няма закрила за защита на служителите, които докладват за нередности в едно или друго звено.