Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Предлаганите промени целят да се намали некомплектът на длъжностите за военнослужещи от въоръжените сили и да се създадат по-добри условия за развитие на старшите офицери на академични длъжности.

Предлага се увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация и не са упражнили правото си на пенсия - с пет години.

Освен това се предвижда възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили по решение на министъра на отбраната.

Военни да отлагат пенсионирането си с 3 години, иска Каракачанов

Военни да отлагат пенсионирането си с 3 години, иска Каракачанов

Дават шанс и на 35-годишни да станат военни

В законопроекта е заложено и регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

Също така се въвежда мандат за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност (в същото или по-високо длъжностно ниво) за една година.

Прецизира се и разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване относно вида на правоотношението на директора на Служба "Военна информация", когато длъжността "директор на Службата" се заема от цивилен служител, съответно изрично се регламентира, че когато длъжността е определена за военнослужещ с висше военно звание, той е офицер от висшия команден състав на въоръжените сили.

КПКОНПИ не одобри наредбата за отложеното пенсиониране на военните

КПКОНПИ не одобри наредбата за отложеното пенсиониране на военните

Нямало ясни критерии и това създавало корупционен риск