По повод проверката на "Евростат", която се очаква, бившият финансов министър Пламен Орешарски заяви, че съмненията на Брюксел са от 1996 година насам.

„Не е фатално, стига, разбира се, да се учим от грешките и да разберем, че има място и поле за политика и пропаганда, но с цифрите и с фискалната политика това не бива да го правим." - коментира Орешарски пред БНР.

Той добави, че по неофициална информация, с която той разполага, правителството е събрало от всички ведомства дългосрочните необезпечени договори, извадило е платената част от тях и остатъка е афиширало в Брюксел като причина за дефицита.

„Ето, при такъв подход ще ни пращат и одитори, и всякакви други проверки, ще изникват съмнения, защото просто това не е така. Дори да приемем, че цифрата е вярна, дори да приемем, казвам, аз не съм убеден, че това е така, това са дългосрочни договори, а в дефицита влиза само частта, която е за съответната година, и то, ако са извършени разходи. Виждате, че има много условности." - саза още Орешарски.

Според Делян Добрев от ГЕРБ, тенденциозно се прави опит да се вмени вина на това правителство за създалата се ситуация.

„Ние знаем откъде се получава разликата в данните, тя се получава от необезпечените договори.
Това го повторихме десетки пъти, стотици пъти. Ако не са неозбезпечните договори, всъщност не е правилно дори да се говори за необезпечени договори, а липсата на информация за сключени договори и поети ангажименти.
Нямаше база данни, която да казва - имаме сключени 100 договора на обща стойност 1 милиард, нямаше такава информация и в периода на управление на нашето правителство продължаваха да изникват постоянно договори, с които ние не бяхме запознати. И всъщност това промени данните, това направи бюджета от балансиран в небалансиран и такъв с дефицит." - поясни Делян Добрев.