Правителството одобри предложението за отлагане плащането на вноските на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. от летищата във Варна и Бургас.

Мярката е одобрена от Европейската комисия, като отложеното плащане на годишното концесионно възнаграждение за тази година трябва да бъде извършено до 31 януари 2021 г., а до 31 октомври 2021 г. трябва да бъде заплатен и уравненият размер на концесионното възнаграждение, чието изчисление ще се извърши на базата на представения от концесионера през 2021 г. одитиран годишен отчет за 2020 г.

Мярка за подкрепа на ликвидността на летищата във Варна и Бургас помага да се отстранят сериозните смущения в икономиката в черноморския регион и България. Тя е част от мерките за икономическа подкрепа, предвидени от правителството.

Между страните по действащия концесионен договор ще бъде сключено допълнително споразумение за изменение и допълнение на договора за концесия.