Министерският съвет отпуска допълнителни 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.

Средствата са за програми и проекти на частни културни организации и на дейци и творци, упражняващи свободни професии в областта на културата и изкуствата за осъществяване на дейност в условията на извънредна епидемична обстановка, както и след приключване на този период.

Общо 2 200 000 лв. ще бъдат предоставени на Национален фонд "Култура", като 1 500 000 лв. са предназначени за подпомогне на частни културни организации в областта на изкуството и културата, включително малки авторски кина, цирк, пространства за изкуства и други. Други 700 000 лв. са за малки грантове, свързани с отделни артисти, с цел да бъдат провокирани изяви на културен продукт чрез интернет.

Над 7 млн.лв. допълнително дадени за култура в кризата

Над 7 млн.лв. допълнително дадени за култура в кризата

Утре се очаква да има решение за танцовите зали

По програмите за създаване на нови сценични театрални, музикални и танцови проекти ще бъдат отпуснати по 500 000 лв. за всяка една от тях, като същият размер средства са предвидени и за съвсем нова програма в областта на визуалните изкуства.

Бюджет от 800 000 лева е предвиден по програмата за разпространение на вече готов музикален, танцов или театрален продукт.