В агенцията по ФАР към Министерство на финансите са били постигнати известни подобрения при управлението на евросредствата и те трябва да продължат.

В агенцията към МРРБ обаче са открити редица нови нередности и слабости.

Това е записано в писмото на директора на Дирекция „Разширяване" към ЕК Майкъл Лий до националния ръководител Димитър Ивановски, което цитира БНР.

В писмото Лий се обясняват детайли от мотивацията да не бъде възстановена акредитацията на двете агенции по ФАР.

Отново се подчертава, че са установени нередности в обществените поръчки и липсата на достатъчен контрол от страна на България.

Генералният директор посочва, че решението е взето след направения одит от екипа му в периода от 23 септември и 8 октомври, като са разгледани и договорите, сключени след 29 юни 2007 година.

Слабостите и в двете агенции са станали по-ясно изразени след прехвърлянето им под ръководството на децентрализираната изпълнителна система.

Сега българските власти трябва да предприемат и да гарантират адекватни последващи действия, за да се установят нередностите и да се справим със слабостите.

Във връзка с това политическата воля и осигуряването на достатъчно квалифициран екип ще са много важни", пише още Майкъл Лий.

В заключение Лий изразява готовност да продължи да работи с българските власти, като отчита всички положителни крачки, които ще бъдат направени.