Военният министър Красимир Каракачанов заяви по време на участието си във военната комисия, че 14-дневната работа на ведомствената група по оценка на предложените оферти за закупуване на изтребител няма да са достатъчни, защото ако от Министерство на отбраната имат въпроси към страните, трябва да ги зададат.

Запитан каква готовност има Министерство на отбраната за изграждане на учебни центрове за подготовка на доброволци, Каракачанов, отбеляза, че в управленската програма на правителството е заложено да се направи такъв център.

"Такива центрове има само в Плевен и Сливен", поясни военният министър.

Относно законодателни промени във връзка със заплащането на военнослужещите, постоянният секретар на Министерство на отбраната (МО) Атанас Ластаржиев посочи, че е направен принципен подход, който да даде резултат.

Той обясни, че длъжностите с по-големи отговорности трябва да намерят по-голямо заплащане на труда, отколкото с другите, които имат по-малко отговорности и задачи за изпълнение.

"Заплащането няма как да изостава в пътя на пазара на труда и структурата на заплащането", увери Ластарджиев. Разполагаме с финансов ресурс, не искаме нищо повече, подчерта секретарят на МО.

Каракачанов увери, че като министър на отбраната е помагал и ще продължи да помага по всякакъв начин дейността на патриотично-военните съюзи и организации.

По време на военната комисия членовете й се обявиха за промяна за предложение в Закона за общинската собственост (ЗОС), а именно, че патриотичните и военни клубове.