Президентът Румен Радев назначи със свой указ Руси Иванов за свой секретар по външна политика.

От пресцентъра на президентсвото посочват, че Руси Иванов заема редица длъжности в Министерството на външните работи, където започва работа през 1979 г. Работил е в дирекциите, направляващи двустранните отношения на България с европейските държави, регионалното европейско сътрудничество и координацията на въпроси, свързани с отношенията с ЕС.

От 2001 г. е включен в преговорния екип по присъединяването на България към Европейския съюз. След подписването на Договора за присъединяване на страната ни към ЕС от април 2004 г. до юли 2007 г. става първият представител на България в Комитета на заместник постоянните представители в ЕС /Корепер-1/. Между май 2012 - февруари 2014 г. и януари 2019 - декември 2020 г. е Генерален директор по европейските въпроси във външното ни министерство.

Руси Иванов заема и поста временно управляващ посолството на България във Федерална република Германия в периода 2011-2012 г., а също е извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Кралство Дания от 2014 до 2018 г.

Той получава магистърската си степен в Института по международни отношения в Потсдам-Бабелсберг и учи в Университета за национално и световно стопанство в София.