След като изпълнихме предизборното си обещание от 2017 г. за 300 лв. минимална пенсия, сега си поставяме още една висока цел - средната пенсия поетапно да достигне минимум 700 лв. до края на мандата през 2025 г., а средната работна заплата да се повиши до 2500 лв.

Основните акценти в програмата на ВМРО са следните:

 • повишаване на средната пенсия за страната до 700 лв. Преизчисление на пенсиите на всички българи, които имат изискуемия трудов стаж и 30% среден ръст на пенсиите до края на мандата;
 • продължаване темпа на увеличение на парите за заплати на учители, лекари и медицински персонал;
 • до края на мандата увеличение на средната работна заплата до 2500 лв. Минималната работна заплата ще бъде увеличавана всяка година по формула като процент от средната по сектори и региони;
 • ваучери за лекарства по 70 лв. на месец за бедните пенсионери и хронично болни българи;
 • укрепване на брака и семейството от баща - мъж, майка - жена, и техните деца. Утвърждаване на традиционни, български семейни и християнски ценности и стимулиране на отговорното родителство;
 • увеличение с минимум 10% годишно на заплатите на войнския състав и на служителите в Министерството на отбраната. Ще продължим практиката за изграждане на ведомствени жилища за нуждите на военнослужещите върху терени, собственост на Министерството на отбраната. Като целта ни е в 4-годишен хоризонт да бъдат изградени най-малко 3000 напълно завършени и готови за ползване жилища;
 • ваучери на стойност 100 лв. за почивка в български курорти за всеки български пенсионер, работещ, студент и ученик. Още миналата година депутати от ВМРО внесоха такива текстове, като постоянна действаща мярка в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Това ще е не само социална придобивка, но и шанс за рестарт на бранша;
 • увеличение на парите за втората година майчинство, така че да достигнат 80% от минималната работна заплата и да се повишават с нея. В момента майчинските за втората година са 380 лв. на месец, а минималната работна заплата е 650 лв.;
 • всяко българско дете има право безплатно да посещава ясла и детска градина. В най-кратки срокове да се инвестират поне 100 млн. лв. за изграждането на нови детски градини и ясли, обособяване на вече изградени подходящи сгради и ремонт на старите градини и ясли. Само по този начин ще се прекрати унизителната томбола, в която сега се разиграват имената на хиляди дечица всяка година;
 • въвеждане на необлагаем минимум, за да се подкрепят хората с ниски доходи. От ВМРО ще настояват и семейното подоходно облагане, което извоюваха за 2021 г., предвиждащо данъчни облекчения за всяко работещо семейство, както следва - 450 лв. за едно дете, 900 - за две, 1350 - за три деца, да стане постоянно, и сумите до края на мандата да се увеличат до 600 лв. за едно дете, 1200 лв. - за две и 1800 лв. - за три деца;
 • безплатни учебници и учебни помагала за всички ученици до 12-и клас. Един учебник по един по един предмет;
 • закон за частния фалит ще е сред законодателните приоритети на ВМРО. Въпреки че формацията премахна вечния длъжник, според нея трябва да се гарантира на хората, които са добросъвестни, защита от произвола на ЧСИ и колекторски фирми и нормален стандарт на съществуване;
 • в следващия парламент ВМРО ще предложи ограничаване на възможността на частните съдебни изпълнители и колекторските фирми да събират задълженията на българските граждани по потребителски кредити и просрочени сметки към мобилни, топлофикационни, енерго- и ВиК дружества. Тези задължения да се събират само от държавните съдебни изпълнители;
 • aнтикризисно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лева на 150 000 лева за период от 3 календарни години, което ще направи прага един от най-високите в Европейския Съюз. След изтичането на трите години той да остане 150 000 лева. Друг важен стълб с цел стимулиране на стопанската активност е прагът да стане 250 000 лева за по-изостаналите икономически региони на страната до момента, в който те не догонят средните равнища за страната;
 • замразяване на минималния и максималния осигурителен доход на нивата от 2020 година за период от 3 години. Мярката е антикризисна и цели да подпомогне малките и средните предприятия в процеса по наемане на нови хора;
 • Развитие на ядрената енергетика с приоритет довършване на АЕЦ "Белене" без разходи за бюджета и потребителите, изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй";
 • преразглеждане на така наречената "Зелена сделка" и балансиран подход към енергийната система на България. Трябва максимално да се запази използването на единствения значим местен енергиен ресурс - въглищата, при спазване на високи екологични норми и прилагане на иновативни методи за намаляването на емисиите на СО2 чрез "консервиране" или "трансформиране", като използваме за това европейските финансови компенсации;
 • довършване на автомагистралите - "Хемус", "Струма", "Черно море", "Русе - Велико Търново", "София-Калотина", "Видин - София" и скоростните пътища по основните транспортни направления;
 • политиката на България към световните сили трябва да бъде подчинена единствено на националния интерес;
 • ВМРО е за Европа на нациите. Заедно с това, Европа трябва да засили отбранителните си способности за спирането на външни заплахи, тероризъм, радикален ислям, незаконна миграция и други стратегически цели на Съюза;
 • България не може да допусне фалшификации и подмяна на историческата истина за миналото и езика на населението в Македония;
 • създаване на Министерство на българите в чужбина, обединяващо грижите за българските организации, образованието, културно-информационните центрове и медии, проекти;
 • Министерският съвет да приеме Концепцията срещу циганизацията. Интеграция на маргиналните цигански общности е възможна само чрез образование, труд и строги санкции при неспазване на законите;
 • Защитата на уникалната българска природа е една от най-важните ни цели;
 • ВМРО е против изсичането на българските гори и износа на сурова дървесина.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

С програмата на ВМРО може да се запознаете тук.