Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика е приела на първо четене Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Той е минал с 13 гласа „за” и 1 „въздържал се”.

Омбудсманът Мая Манолова е представила становище по проекта пред депутатите от комисията, съобщават от администрацията й. Манолова цитирала и председателка на джендър организация, според която проектът е като дърво без листа. 

Обществената защитничка „подкрепя с две ръце законопроекта и стиска палци той да бъде приет”. В същото време обаче тя има опасения, че някои от текстовете в него били по-скоро с пожелателен характер и нямало да са работещи.

Законът не уреждал принципните механизми за равенство между мъжете и жените. В него се говори за „мерки“ и то само в един единствен текст. Проектът не съдържа и дума за техния характер, продължителност, механизми за прилагане, контрол върху реализирането им и наблюдение за тяхната ефективност, обяснява Манолова.

Не ставало ясно как ще бъде контролирано изпълнението на вменените от закона задължения на т. нар. координатори по равнопоставеност на жените и мъжете в учрежденията, на които е възложено това. Манолова е категорична, че ако празнотите в нормативната уредба не бъдат запълнени, то равнопоставеността между половете ще остане само пожелание и законът ще има характера на проста декларация без значителен ефект на практика.