Различната плодовитост при жените от различните етнически общности е заплаха за националната сигурност. Това притеснение са изразили от ВМРО пред вицепремиера по демографската политика Ивайло Калфин.

Патриотите са притеснени от намаляването на българското население, което се топи с най-бързи темпове в света. Заплаха пред националната сигурност е и промяната на половото съотношение, тъй като застрашава осигуряването на работна сила и намирането на брачни партньори.

Проблем пред националната сигурност е нарастване на дисбаланса в половата структура на население в полза на жените, е заявил лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Най-проблемни в демографско отношение у нас са Северна България, Предбалкана, Старопланинската област и Западна България. Негативните тенденции за демографската ситуация крият редица рискове пред националната сигурност според ВМРО.

Те се опасяват от намаляването числеността на българското население, а обезлюдяването на българската територия щяло да доведе до нарастване на интереса за заселване на неродствени за нас и конфесионални общности в страната ни.

От ВМРО настояват за провеждането на ефективна демографска политика. Те настояват за привличане у нас на лица от българския етнос от съседни или по-далечни страни като се използват фондовете на ЕС.

Трябва да бъдат набелязани райони в страната, където те да бъдат заселени, както и да им се осигури заетост като им се предостави земеделска земя за обработване и животни.

ВМРО предлагат и да се върнат у нас и българите в чужбина като им се създадат подходящи стимули.

Те търсят и решение и на проблема с т.нар. маргинализирана раждаемост. От ВМРО изтъкват, че циганите се придържали към източен, неевропейски цивилизационен модел, който се отличавал с голяма консервативност.

Воеводите искат разрушаване на гетата и разделяне на живеещите в тези гета на отделни домакинства и даване на жилища срещу заплащане или наем сред нециганското население на държавата.

Разкъсването на клановите връзки щяло да намали влиянието на главатарите върху ромите и щяло да се стигне до естествената им интеграция. Извършителите на ромска престъпност пък от ВМРО предлагат да полагат обществено-полезен труд. Когато не могат да си плащат сметките за ток, вода и други това да става чрез отработване.

Благоприятният ефект от тези мерки е просперитет в икономическото ни развитие. Има обаче и негативен сценарий, за който предупреждават воеводите – великото преселение на народите към Европа може да доведе до разпад на ЕС.

Ако това се случи, може постепенно да се подмени европейското население с чужденци и в много европейски държави да се появи някой нов Хитлер. Това естествено ще окаже влияние върху страната ни, като младите хора ще я напуснат, а селата ще бъдат опустошени и разграбени от цигански банди. След като всичко у нас се окраде и циганите щели да напуснат България.

Друг негативен сценарий, за който предупреждават от ВМРО, е влизането на Турция в ЕС, което щяло да предизвика голяма преселническа вълна от Анадола. Патриотите се притесняват, че Българската държавност ще отмре и затова трябва да се вземат всички мерки за справяне с демографските предизвикателства.

След дискусията лидерът на АБВ Георги Първанов определи обсъждането като ползотворно. Целта на днешната среща, по думите му, била да се набележат общи позиции за консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), който президентът планира по темата за демографските проблеми. Според Първанов, когато и да е той, партиите трябвало да отидат с единна позиция. Партията му планира редица дискусии по темата.

Политиката по отношение на демографската криза не води до бързи резултати, предупреди още Георги Първанов. Демографската картина в страната е критична, сложна, предупреди на свой ред и социалният министър Иваайло Калфин.

Демографската политика не давала резултати веднага. Амбицията на управлението била до 2030 година населението на страната да не падне под 7 млн. души.

Освен това част от демографската политика на кабинета е ограничаване маргинализацията в обществото. Трябва да се ускорят усилията така че да се пречупят негативните тенденции, категоричен бе министър Калфин.

Нужни били комплексни мерки и стимулиране на раждаемостта. Пари за демографска политика имало. Няма табута, категоричен бе Ивайло Калфин.