Парламентарната комисия по културата и медиите одобри единодушно на първо четене проект за изменение на Закона за радиото и телевизията, съобщава БНР.

Промените се налагат заради необходимостта от транспониране в националното законодателство на разпоредби на Еевропейската директива за аудиовизуалните медийни услуги.

Съветът за електронни медии ще трябва да контролира и платформите за споделяне на видеоклипове.

Заместник-министърът на културата Амелия Гешева обясни, че се създава регистър на доставчиците на услуги на платформи за видеосподеляне под юрисдикцията на страната ни за по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите.

СЕМ включва в съществуващите си регистри връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, която е достъпна в Търговския регистър и разпоредби за насърчаването на медийната грамотност, посочи Гешева.

Директорът на административната дирекция на Българското национално радио Милен Митев заяви, че БНР подкрепя законопроекта. Той обаче настоя двата законопроекта за изменение на Закона за радиото и телевизията, които има в момента, да бъдат гледани едновременно в своята съвкупност, независимо че се отнася за различни части от закона.