Снежана Спасова е новият председател на Българския институт по метрология, а заместник-председател на БИМ - Валентин Андонов. Решението бе взето на днешното заседание на кабинета "Борисов-3".

Снежана Спасова притежава богат опит и професионални качества в областта на измерванията и метрологията, познава както административните, така и законодателните процедури в тази област. Тя е показала необходимите умения да управлява големи структури с разнородна дейност, което прави нейната кандидатура подходяща за функциите на председател на Българския институт по метрология. Кандидатурата й отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 4 от Закона за измерванията и на чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от Закона за администрацията, информират от пресцентъра на МС.

Българският институт по метрология става член на международна организация

Българският институт по метрология става член на международна организация

Инситутът се присъединява към WELMEC e.V. (eingetragener Verein)

Валентин Андонов притежава богат управленски опит в големи структури с разнородна дейност, което прави неговата кандидатура подходяща за функциите на заместник-председател на Българския институт по метрология.

Българският институт по метрология (БИМ) е специализиран орган, второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката. Председателят и зам.-председателят на БИМ се определят с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.