Красимир Янков и прогресивните социалисти правят алтернативно предложение за процедура по утвърждаване, чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите, на европейските делегирани прокурори.

Съответствието на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори с изискванията при заемането на длъжността може да се постигне, ако те са избрани чрез демократична и публична конкурента процедура, която да осигурява определянето на кандидати с високи професионални качества, безспорен авторитет и безупречен морал. Това обяви на брифинг в парламента Красимир Янков.

Прилагането на тази процедура ще издигне авторитета на лицата, назначени за европейски делегирани прокурори и ще им осигури независимост в максимална степен, според него. Посочените от държавите членки кандидати за назначение като европейски делегирани прокурори, следва да са независими извън всякакво съмнение, да притежават необходимата квалификация и съответен практически опит, изтъкна Янков.

Той е убеден, че в най-голяма степен, съответствието на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори с изискванията при заемането на длъжността може да се постигне, ако те са избрани чрез демократична и публична конкурента процедура, която да осигурява определянето на кандидати с високи професионални качества, безспорен авторитет и безупречен морал.

Прилагането на тази процедура ще издигне авторитета на лицата, назначени за европейски делегирани прокурори и ще им осигури независимост в максимална степен, аргументира се още независимият народен представител.

Предлагаме кандидатите за назначение като европейските делегирани прокурори да се определят при условията и по реда предвиден за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите, настоя Янков.

В приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, не се урежда процедура при определяне на кандидатите, която да удовлетворява това изискване, както обясни той.