Възможностите пред българския земеделски сектор чрез преките европейски плащания са огромни и те трябва да се използват за модернизация и конкурентност в европейския пазар.

Това каза в словото си при откриване на Десетото специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника в Русе министър-председателят Сергей Станишев, цитиран от БНР.

По думите на премиера изложението е уникално, защото създава условия за контакти между производители на земеделска техника и селскостопанска продукция с наука и образование.
Те участват с най-новата си продукция в специализираното изложение, което ще бъде до 17 май в Русенския университет.

Университетът дава възможност да бъдат експонирани всички категории земеделска техника и инвентар, препарати за химическа защита, семена и посадъчен материал, лекотоварна транспортна техника и атрибути, сервизно обслужване, както и нови услуги на софтуерни фирми, банки и застрахователни дружества.

Програмата на изложението предвижда срещи, съвместни семинари и презентации на учени, студенти и производители с идеята да интегрира академичният процес с потребностите на реалното производство.

В дискусиите участват и ръководства на кооперации, фермери и арендатори от всички земеделски региони на страната.

При разглеждане на изложението премиерът Сергей Станишев се задържа най-дълго пред уникален робот за спасителни дейности при бедствия и срещу терористични атаки, в чиято международна разработка участва Русенският университет.

Мехатронна система - робот "RESCUER", за обезвреждане на взривове и спасителни операции в условия на радиоактивно и химическо заразяване, е разработен по европейска поръчка от научна група с към д-р Даниел Братанов, бе обяснено пред премиера.

Роботът тежи 250 килограма с възможности да качва 8 етажа без помощта на човек. Управлението е най-малко от 300 до 500 метра. Ще има способността да влиза в полуразрушени сгради, да преодолява препятствия и да дефинира средата със сензориката си.

Той разполага с мултигаз анализатор. Резултатите се предават по телеметричен път в мобилен център за управление, чертае се карта на маршрута, по който е минал.

Предстои среща на Сергей Станишев с академичното ръководство на Русенския университет и лекция пред студенти и преподаватели.