Домовете за стари хора, които към момента са 82 в страната и се финансират от държавата годишно с над 50 млн. лв., ще се реформират в съответствие със стандартите за качеството на тази услуга, които ще се определят в отделна Наредба. Това увери социалният министър Бисер Петков във Велинград, където посети Дом за стари хора.

По думите му реформата в социалните услуги предвижда домовете за стари хора да продължат да съществуват като предоставящи резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
Целта е всичките домове за възрастни хора у нас да отговарят на определени стандарти и качеството на техните услуги да се повиши.

Създават нова агенция за качество на социалните услуги

Създават нова агенция за качество на социалните услуги

Министър Бисер Петков представи новия закон

В проекта на Закона за социалните услуги, който трябва да се гледа на второ четене в НС, е предвидено запазването на съществуващите в момента домове. Министърът обясни, че това е изцяло нов закон, който прави реформа в сектора на социалното включване и цели да доближи социалните услуги до хората.

Социалният министър посочи и че новите текстове отделят социалните услуги от социалното подпомагане, където в момента са регламентирани, като инструмент за подобряване качеството на живот на хората и по нов начин регламентира достъпа до тях, тяхното планиране, финансиране и предоставяне.

Петков припомни, че се предвижда създаването на специална Агенция за качеството на социалните услуги, която да лицензира доставчиците на социалните услуги и ще осъществява контрол за спазването на стандартите.

Обраха старческия дом във Владимирово

Обраха старческия дом във Владимирово

Взети са 7 300 лева