Ден след като председателят на ПГ ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че ще запита военния министър Николай Ненчев защо служба Военна информация още не е предала архивите си, от министерството на отбраната публикуваха изявление на министър Ненчев по повод законното предаване на архивните единици на Служба "Военна информация".

"Общо 87 280 архивни единици, представляващи всички налични документи от архива на бившите РУ - МНО и РУ - ГЩ за периода 9 септември 1944 г. – 16 юли 1991 г., са предадени още в края на май 2016 г. от Служба „Военна информация“ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия", се казва в изявлението на министъра.

Предаването на архивните единици е в изпълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 30 826 архивни единици са предадени в изпълнение на подписаното на 28 май 2015 г. Споразумение между Министерството на отбраната и Комисията. 

"Още в началото на моя мандат аз поех този ангажимент, воден от убеждението, че България трябва да прочете до край страницата с репресивните структури на комунизма и да бъде изпълнен Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия", заявява военният министър. 

Той уверява, че лично упражнява контрол за хода на процеса по предаването на информационните масиви.

Според него са изпълнени всички претенции на Комисията относно унищожаване на класифицирани материали след 1991 г. като за тази цел са предоставени необходимите протоколи и актове.

Към момента в Службата остават на съхранение само 21 сбора документи. Техният статут трябва окончателно да се изясни, уточнява министърът.

"Категорично мога да заявя, че след 31 май 2016 г. в служба „Военна информация“ не е останал на съхранение нито един сбор документи, дело и картон на български гражданин, привлечен за сътрудничество през периода преди 16 юли 1991 г. от РУ - МНО и РУ - ГЩ", обяснява Ненчев.

Служба "Военна информация" положи сериозни усилия за физическото обработване на огромния информационен фонд. Предстои подписването на окончателен обобщен предавателно-приемателен протокол за архива на бившите РУ - МНО и РУ -  ГЩ. С това процесът ще бъде окончателно финализиран и законът ще бъде изпълнен в неговата цялост, завършва изявлението на Ненчев.