"Републиканци за България" формираха основните водачи на листите си за предстоящите парламентарни избори. Вчера е проведен изпълнителен съвет, на който са приети и утвърдени водачите на листи. Срещата е проведена чрез платформата Zoom и в нея са взели участие представителите на Изпълнителния и Контролния съвет на партията, а председателят и зам.-председателят Цветан Цветанов и Павел Вълнев са се включили от Вашингтон.

Цветан Цветанов ще води листите в Благоевград и Велико Търново, а за София водачите ще са Горан Благоев и Джема Грозданова, както и волейболистът Боян Йорданов. В Плевен водач на листата ще бъде напусналият днес ПГ на ГЕРБ депутат Владислав Николов.

Към този момент са ясни, следните имената на кандидатите за народни представители:

1-ви МИР-Благоевград-Цветан Цветанов

Председател на ПП "Републиканци за България", с дългогодишен политически опит. От 2009 г. винаги е бил водач на листата във Великотърновски многомандатен избирателен район, а от 2013 г. е водач и в Благоевградски.

2-ри МИР- Бургас - д-р Виктор Серафимов

Доктор по международно право и международни отношения. Завършил е СУ "Свети Климент Охридски" и има допълнителна специализация "Английско и европейско право" в Института за продължаващо обучение на Университета Кеймбридж. Към момента е студент в магистърска програма по "Бизнес администрация" в Американския университет в България. От 2016 г. е член на Управителния съвет първо на Българското национално радио, а впоследствие на Българската национална телевизия. От учредяването на ПП "Републиканци за България" взима активно участие във формирането на структурите на партията, като е избран за административен секретар и говорител.

Участвал е в редица работни и експертни групи към Комисията по култура и медии към 42-то, 43-то и 44-то Народно събрание.

3-ти МИР - Варна - Веселин Василев

Завършил е Военна академия, има три магистратури по "Публична администрация", "Богословие и теология" и "Национална сигурност и отбрана". Два мандата е успешен кмет на Вълчи дол. Успешен бизнесмен. Семеен е, с едно дете.

4-ти МИР- Велико Търново - Цветан Цветанов

5-ти МИР- Видин - Огнян Ценков

Общински съветник в ОбС - Видин. Кмет на община Видин в мандат 2015 - 2019 г. Заместник областен управител на област Видин в периода декември 2014 - ноември 2015г. Инженер съобщителна техника, офицер от Българската армия. Семеен, със син и дъщеря и две внучки.

6-ти МИР-Враца-Тодор Тодоров

Криминален психолог, участвал в разкриването на едни от най-тежките криминални случаи, през последните 20 години. Вещ експерт по линия на Съдебно-психологични експертизи и шеф-инструктор в единственото полиграфско училище в Европа, признато от Американската полиграфска асоциация. Профайлър, участвал в овладяването на много критични инциденти и заложнически кризи.

7-ми МИР-Габрово-Мариян Костадинов

Той е с придобито инженерно образование. Има дългогодишен опит в проектирането и строителството на инфраструктурни обекти в областта на газоснабдяването и водоснабдяването. Натрупан опит в консолидирането на законодателство свързано с всички фази в строителството - от устройствено планиране до въвеждане в експлоатация на строежите. В периода 2009-2013 г. участва в множество законодателни промени свързани с регламентиране функциите на заинтересованите ведомства при стартиране строителството на национални инфраструктурни обекти. В периода 2009-2013 г. е областен управител на Габрово.

8-ми МИР -Добрич - д-р Севдалин Куцаров

Кардиохирург с почти 30-годишен опит. Работил и специализирал във водещите световни клиники. Участвал в създаването на една от най-големите кардиохирургични клиники в страната. Множество участия в европейски и световни форуми. Семеен, с две деца.

9-ти МИР- Кърджали - Илия Илиев

Икономист по образование, със специалност "Икономика и управление на индустрията. Бивш областен управител на Кърджали и общински съветник. Семеен, с едно дете.

10-ти МИР-Кюстендил - Милослав Методиев

Национал по борба и общински съветник от Бобов дол. Бивш национален състезател по класическа борба. Печели 5-то място на Световното и Европейско първенство през 2018г. Четири пъти е спортист на годината на град Кюстендил. В момента се занимава с частен бизнес.

11-ти МИР Ловеч - Надя Бонева

Магистър по "Право". Експерт в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, работила е в Народното събрание от 1992 г. до момента, на различни ръководни длъжности. Съдебен заседател в Софийски районен съд до момента.

12-ти МИР Монтана - Пенка Пенкова

Тя е единствената жена-кмет в историята на Лом, с три управленски мандата, член на УС на НСОРБ. Била е и зам.- председател в Постоянния комитет на Конгреса на местните и регионални власти в Европа. Носител е на призовете "Жена на годината в област Монтана/2005 г./, "Най-толерантната личност в община Лом /2006,2007 г./, златен медал "За хората с добри сърца" и наградата "Успешно управление на дунавска община" през 2018 г.

13-ти МИР Пазарджик - Атанас Шопов

Атанас Георгиев Шопов е роден 1980 г., семеен с две деца, втори мандат общински съветник ОС-Пазарджик. Той е с две висши образования със специалност "Логистика на сигурността" и "Стопанско управление".

14-ти МИР Перник - Иван Анчев

Професионалист с 25-годишен опит в областта на националната сигурност и международните отношения. Завършил специалност "Политология" в СУ "Св. Климент Охридски", след което Академията на ФБР в Куонтико (Вирджиния, САЩ). Доктор по национална сигурност с дисертация по въпросите на ислямския радикализъм. Има задгранични дипломатически мандати във Вашингтон и Чикаго, последният от които е като генерален консул на Република България в Чикаго (САЩ). Женен, с две деца.

15 -ти МИР Плевен - Владислав Николов

Икономист по професия, с висше образование, Магистър по "Търговски бизнес и посредничеството" в Стопанска академия "Д.А.Ценов"- Свищов. Директор на дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, народен представител в 44-то Народно събрание. Член на комисията по "Бюджет и финанси". Зам.-председател на "Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда".

16-ти МИР Пловдив - доц. Христо Димитров

В периода 1992 - 1997 изучава специалност "Екология" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Дипломира се като Магистър със специализация "Паразитология".

През 2000 г. печели конкурс за редовен асистент по Зоология.

От 2006 до 2016 г. е Главен асистент. През 2016 г. е избран за доцент по Зоология към ПУ "П. Хилендарски". Става ръководител на трима докторанти, които разработват дисертации в различни сфери на зоологията. Освен преподавателска дейност провежда и активна научно-изследователска работа в актуални научни области: зоология, фаунистика, таксономия, териология, цитогенетика, биомониторинг, епидемиолого-паразитологични изследвания, оценка на консервационно-значими територии.

През 2013 г. работи активно като експерт в Приоритетна ос 3 "BG161PO005/09/31/01/08 - Развитие на мрежата Натура 2000". Създава и ръководи успешно експертен екип от страна на Пловдивски университет работещ по "Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмасивни инфекции при хората в Република България 2014 - 2018" към Министерство на здравеопазването. От 2015 г. участва и като експерт в актуализации на план за управление на Природен парк "Пирин" и на Природен парк "Витоша". През последните години работи и по няколко международни проекта с участие на Египет, САЩ, Турция, Гърция, Сърбия, Русия.

През 2017 г. придобива допълнителна магистърска степен "Финанси и банково дело". От 2019 г. става Ръководител на катедра Зоология към Биологически факултет на ПУ "П. Хилендарски". Участва в авторския състав на учебни пособия и монографии и на над 50 научни публикации в реферирани международни научни издания. Семеен, с две деца.

17-ти МИР Пловдив област - Георги Пилев

На 33 години, заместник-областен управител на област Пловдив в периода 2014-2017 г., Магистър от НБУ гр. София със специалност "Бизнес администрация", има придобита магистратура и в Пловдивски университет по "Публична администрация". В момента работи в частния сектор.

18-ти МИР Разград - Димитър Стефанов

На 39 години, работи в международни компании в сферата на търговията и в момента е треньор по баскетбол.

19-ти МИР Русе - д-р Ченко Сотиров

Стоматолог, собственик на една от най-добрите дентални клиники в България. Д-р Сотиров има сериозен професионален опит, натрупан у нас и в чужбина, владее турски, английски и норвежки и е познат на русенската общественост като водещ експерт в областта на денталната медицина, член е на Изпълнителния съвет на партията.

20-ти МИР Силистра- инж. Петко Чамов

Магистър инженер по "Комуникационна техника", с допълнителна квалификация "Финансов мениджмънт" в СА "Д. А. Ценов"- Свищов. В момента е управител на търговско дружество, член на Изпълнителния съвет на Републиканци за България. Женен е, с две деца.

21-ви МИР Сливен - Пенчо Недев

Пенчо Недев Иванов е роден 1958 година в Сливен. Преди повече от 20 години заминава за САЩ. Постига aмериканската мечта. Има транспортна компания в Чикаго. Сега се връща в родния си град, за да помогне за положителната промяна. През целия си живот помага на българите в страната и чужбина. Подпомага активно българската общност и църква в Чикаго. През 2018 година се връща и семейството му дарява над 14 000 лв. на отделението по Неонатология в окръжната болница в Сливен. Обявен е за най-големия частен дарител на болницата.

23-ти МИР София - Горан Благоев

Култовият телевизионен водещ, историк по образование с научна степен доктор по етнология, доказал се през годините като вещ познавач на етническата, религиозна и демографска проблематика. Безпощаден публицист-човек, отдаден на обществени каузи включително защита на традиционните ценности, правата на българските общности в чужбина, декомунизацията и отстояване на българския национален интерес срещу чужди влияния.

24-ти МИР София - д-р Джема Грозданова

Д-р Джема Грозданова е бивш председател на Комисията по външна политика (2014-2020) и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (2013), народен представител в четири състава на НС (2009-2020), три пъти вицепрезидент на ПАСЕ (2009-2011, 2015-2016 и 2018-2020) Страсбург, Франция, докладчик на ПАСЕ по процедурата на мониторинг за спазването на поетите ангажименти и задължения от Украйна към Съвета на Европа (2018-2020). Член е на Европейския съвет по външна политика София, България, председател на групата за приятелство България - САЩ (2015-2020), Магистър със специалност стоматология и доктор по обществено дентално здраве на Медицинския университет в София. Омъжена с две деца. Международен секретар на Републиканци за България и член на Изпълнителния съвет.

25-ти МИР София - Боян Йорданов

Волейболист, бивш национал по волейбол, 3-ти в света на Световното в Япония през 2006г., най-добър състезател на Гърция няколко пъти, два пъти шампион на южната ни съседка с Олимпиакос, любимецът на българските фенове, член на Изпълнителния съвет на партията.

26-ти МИР София - област - Чавдар Маринов

Живее в гр. Костинброд. Има професионален опит в земеделието над 15 години. Заемал е експертни позиции в Държавен фонд "Земеделие", Министерство на земеделието, храните и горите, председател на браншова Асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци, заместник-министър на земеделието в периода май 2019- април 2020, член на Контролния съвет на Републиканци за България. Женен с две деца.

27-ми МИР Стара Загора - Петя Станева

Завършила е Магистратура "Инвестиционен мениджмънт" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, Бакалавър по "Счетоводството" в Икономически университет-Варна. Работила е в сферата на финансите- борсова търговия в Управляващо дружество, като счетоводител и служител в ДАНС- Стара Загора, през последните близо 3 години. Семейна с едно дете.

28-ми МИР Търговище - Иван Цонев

Завършил в Софийски университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Право". От 1994 до 1998 година е юрисконсулт в БНБ, от 1998 г. е адвокат в Търговищка адвокатска колегия. През годините два пъти е бил председател на ОИК-Попово. Семеен с две деца.

29-ти МИР Хасково -Радостина Циркова

Родена в Хасково, на 29 години. Бакалавър "Международни отношения" от Софийски университет; Магистър с почести "Европейски въпроси" от Болонски университет, Болоня, Италия с експертиза в сферата на отношенията ЕС-Китай-Африка; стипендиант на фондация Италия-САЩ за магистърска програма "Глобален маркетинг и комуникации". Говори английски и италиански. От 2018 работи в сферата на търговския маркетинг в голяма международна компания в София.

31-ви МИР Ямбол - Георги Славов

Завършил Технически университет-София, специалност "Електронна техника и микроелектроника", втора специалност "Мениджмънт и маркетинг", следдипломна специализация "Робототехника" и втора магистратура "Бизнес администрация". Работил в сферата на образованието, банковия сектор и частния бизнес.

Три мандата кмет на град Ямбол - от 2007 г. до 2019 г. Успял като кмет да промени коренно облика на Ямбол - нов център; нов облик и функция на единствения по рода си в България "Безистен"; възроден градски парк; изградил канализация на най-стария квартал в града - "Каргона" и пречиствателна станция; създал все още единствения в България общински военен "Музей на бойната слава" с уникални за света експонати; върнал славата на античния град "Кабиле"; възродил идеята за "Новата болница" в града и защитил парите за ремонта ѝ; решил сагата с небезизвестния блок 20 в град Ямбол; привлякъл сериозни инвеститори; реализирал много други важни за града си проекти, както и изготвени и оставени в наследство десетки проекти за най-значимите проблеми на Ямбол. Женен с две дъщери.

През следващите дни ще станат ясни и имената на останалите кандидати във всички МИР-ове.