Променя се таксата за аеронавигационно обслужване. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. До момента таксата за прелитане през въздушното пространство на България беше 26,72 евро. За 2019 г. обаче тя се увеличава на 31,42 евро.

Промени има и при лихвения процент за закъснели плащания, който от 9,74% се намалява на 9.68%.

През тази година влиза в сила и по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на летище София. Тя ще бъде в размер на 264,16 лева, като досегашната беше 324, 36 лева. За останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица няма да има промяна.

От правителството посочват, че таксите за аеронавигационно обслужване се определят всяка година в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията и се определят от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.