На финалната права сме в подготовката на инвестиция от близо 2 млрд. лв. в отрасъл ВиК, която не само ще подобри качеството на живот на над 2 милиона българи, но ще създаде заетост, нови възможности за бизнес, развитие, растеж. Ще помогне и за създаване на устойчив във финансово и технико-експлоатационно отношение бранш. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на дискусионен форум за новите инвестиции в отрасъла.

Всички ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", са подали проектните си предложения преди крайния срок и в момента проектите са в процес на оценка. Пилотният проект на ВиК-Смолян за модернизация на мрежата в областта на стойност 91 млн. лв. е в изпълнение с обявени обществени поръчки. С обществените поръчки са готови и в Русе, Шумен, Стара Загора.

Нанков изрази надежда, че до края на годината ще може да се пристъпи към реалното изпълнение на проектите.

През последните 10 години МРРБ води постоянна и дългосрочна политика в подкрепа на ВиК отрасъла, изтъкна той и напомни, че през първия програмен период са били изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2600 км водопроводна и канализационна мрежа. Отделно Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало близо 80 млн. лв. във ВиК инфраструктура, а със заем от 130 млн. лв. от Световната банка за се изграждат язовири за питейни нужди.

Зам.-министърът обясни, че основната разлика с предишния програмен период, когато бенефициент на средствата са били общините, е, че проектите ще се изпълняват от консолидираните ВиК оператори.

Ще се изграждат над 400 обекта в 50 населени места, посочи още Нанков и допълни, че ще се строят над 800 км водопроводна мрежа, пречиствателни и помпени станции, съоръжения за третиране на утайки и други.