Правителството назначи междуведомствена комисия за определяне на критериите за класифициране на язовирите по степента на потенциална опасност.

Срокът за разработването на критериите е 14 дни. 

Язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност - първа висока степен на потенциална опасност, втора значителна степен на потенциална опасност и трета ниска степен на потенциална опасност.

Комисията включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, както и на научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях.