120 язовира да бъдат прехвърлени на държавата. За това настояват пловдивските общини Брезово, Сопот, Асеновград и Раковски, съобщава БНТ.

Причината е, че общините нямат средства, за да ги поддържат.

Най-много язовири има на територията на община Брезово - общо 56. Общината иска да прехвърли 51 от тях на държавата поради липса на финансова възможност да ги стопанисва.

В Брезово все пак искат да запазят 5 язовира, тъй като се опасяват от евентуална водна криза. Мотивите им са, че от две години в района не е валял сняг.

Кметът на общината Христо Енков вече е издал забранителна заповед за напояването с питейна вода, тъй като това се оказва проблем не само за Брезово.

500 язовира у нас са опасни, а 414 - в аварийно състояние

500 язовира у нас са опасни, а 414 - в аварийно състояние

Зам.-шефът на ДАМТН: Хората могат да спят спокойно с Божията помощ

Общинският бюджет е 7 милиона лева, с които няма как да се обслужват водните съоръжения.

По думи на кмета за поддръжка на язовир са нужни между 6 и 10 000 лв. на година. Направете сметка - 56 язовира, за каква сума говорим и ние не получаваме субсидия от държавата в тази връзка, подчерта той.

Процедурата по прехвърлянето е задвижена отдавна от различните общински съвети. Проблемът със собствеността обаче остава и именно това спира прехвърлянето към държавно предприятие.

Йордан Кюмюрджиев от Областната управа в Пловдив посочи, че в над 90% от случаите язовирите са разположени в няколко имота, като водното езеро е разположено в отделен имот и само то е записано като язовир в кадастралните карти. Язовирната стена и преливниците са в други отделни имоти, които са записани като начин на трайно ползване земеделска земя, мера, пасище, поясни той.

16 пък са язовирите в община Раковски. Там искат да прехвърлят на държавата 13 от тях поради същата причина - нямат възможност да ги стопанисват.

Държавата си прави оглушки за язовирите в Ямболско

Държавата си прави оглушки за язовирите в Ямболско

9 месеца след като общините са й ги предоставили, тя не е поела грижата за тях