Най-мащабното свлачище върху главен път в страната (Смолян-Мадан), край Тикале е инспектирано от кметове, Агенция "Пътна инфраструктура", геолози, проектанти, представители от ВиК и EVN, служители от Горското стопанство, като наблюдение на терена е направено и от дрон.

В свлачището попада електропровод 20 KV. Свлачището е активно с непрекъсната поява на нови пукнатини, с размери в момента около 100 на 150 метра. Установено е наличие на стичащи се повърхностни води. Над веждата на свлачището преминава водопровод Ф400, който е препоръчително да се обследва.

Установено е, че състоянието на срутището е много тежко и обхваща много голяма територия, с което излиза далеч извън главния път. Свлачището е от блоков тип, като пукнатините са съизмерими с наклона на терена 60-70 градуса.

Свлачището се осъществява от долу-нагоре чрез освобождаване на свлечени скални блокове в долната част на ската. Оформени са няколко свлачищни отстъпа с височина от 2 до 4 метра. Към момента на огледа най-горният свлачищен отсег е достигнал електропровод 110 KV.

В понеделник АПИ ще проведе съвещание с всички водещи специалисти в тази област и ще бъдат взети конкретни мерки. Най-добрите екипи за обследване и проучване ще работят, за да не се допусне прекъсване на електрическата и ВиК комуникация до населените места.

Ще бъде обсъден и вариант за изграждане на алтернативен път през Орешец-Влахово, тъй като геоложката структура на скалите при свлачището в района на Тикале показва, че има предпоставки проблемът да възниква периодично.

В момента по републиканската пътна мрежа няма свлачище с по-голям размер. Свлачището е изключително опасно за разчистване, поради наличието на множество големи по размер надвиснали скални късове.

Въпреки това ще бъде направен опит за разчистване и пускане на движението за аварийни случаи в едната пътна лента. Ще бъде направена организация за продължително наблюдение на свлачището, поради голямата му активност. Усилията в най-краткосрочен план се насочват към спешно разчистване на пътя Рудозем-Смилян, за да бъде частично облекчен трафика в региона.