Язовирите в Северозападна България имат издадени 154 предписания за отстраняване на несъответствия, като около половината от тях са свързани с технически неизправности.

Много натрупани проблеми има на язовирите на територията на общините Хайредин, Борован и Криводол, област Враца. Заради проблемите председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски инициира среща с областните управители на Враца, Монтана и Видин.

Според областния управител на Враца Малина Николова собствениците на водоеми не предприемат действия за изпълняване на направените предписания. Само от началото на годината инспектори на ДАМТН са проверили всичките 91 водоеми в района, като са дадени 56 предписания по техническата документация и 54 за безопасната им техническата експлоатация.

На територията на област Монтана е тревожно състоянието на язовир Мишковец, който е собственост на община Берковица. Въпреки проверките и предписанията още липсват мерки за отстраняване на техническите му неизправности. Особено тревожно е, че не се спазва и направеното предписание за поддържане на достатъчен свободен обем, стана ясно по време на срещата. В Монтана общо 5 са язовирите със по-сериозни проблеми, като един от тях е "Мишковец".

Видин е областта с най-малко констатирани нарушения при проверките на язовирите на нейната територия. На територията на областта има 37 язовира. При проверките са дадени 16 предписания по безопасната им техническа експлоатация. Най-често даваното предписание е свързано с привеждането на документацията от експлоатацията на малките язовирни стени и на съоръженията в съответствие с изискванията.

Особен акцент при контрола на язовирите ДАМТН поставя на Северозападна България, защото това е един от регионите с най-голям интензитет на валежите и е важно те да са технически изправни и готови да поемат рязко повишаване на водните обеми.

ДАМТ ще организира нови съвместни проверки с особен акцент на трите най-проблемни общини, където язовирите са от каскаден тип и проблем в някой от тях ще рефлектира и на другите.