Още пет общини Приморско , Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос, ще изграждат пречиствателни станции и довеждащи колектори по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България в свързана Европа“.

Процедурата е с бюджет 116 млн. лв., а проектите са получили положително становище от „Джаспърс“ и могат да бъдат финансирани от ОПОС. Предстои да бъдат отправени покани към местните управи за подаване на проектни предложения.

Осем общини също са представили предложенията си за изграждане на пречиствателни станции и ВиК. Това са Банско, Варна, Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Те са започнали проектите си в първия програмен период и сега ще ги довършат със средства от новия. Предвиденият финансов ресурс за тях е 234 млн. лв.

Одобрение чакат и проектите на 4 други общини – Добрич, Асеновград, Плевен и Пловдив. Общата им стойност е 402 млн. лв. Очакванията на министерството са дейностите да започнат в рамките на тази година.

В периода 2007-2013 г. са реализирани 282 проекта и са разплатени 3,452 млрд. лв. в сектор Води, отчетоха от МОСВ. Изградени са 34 нови пречиствателни станции, а 16 са реконструирани. Положени са над 2600 км ВиК мрежа, обслужваща над 890 000 жители.