Към днешна дата 68 500 кв. км от България, което е 62% от цялата ѝ територия, са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Това обяви изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Виолета Коритарова, цитирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Набраната информация в тях обхваща приблизително 13 млн. недвижими имота, включително поземлени имоти, сгради и данни за самостоятелните обекти в сградите.

Назначиха нов директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Назначиха нов директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Виолета Коритарова ще подобрява обслужването на клиентите на агенцията и ще намалява опашките

Изграден е кадастър за всички областни градове, 120 общински центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и инвестиционен интерес. Обхванати са цялото черноморското крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти.

На 100% покритие с кадастрална карта е постигнато в 4 съдебни района - Несебър, Балчик, Ловеч и Троян, включваща всичките им населени места. 

Цялостното покритие на страната с кадастралнаа карта трябва да приключи до 2023 г., като това зависи и от осигуряването на ресурс за дейностите на кадастъра, кадровия и технически потенциал на агенцията.

Движението на документи в кадастъра може да се проверява в интернет

Движението на документи в кадастъра може да се проверява в интернет

Електронната система помага за избягването на опашки

"Освен 100% покритие с цифров кадастър е важно и изготвянето на цифрова едромащабна топографска карта. Това ще осигури надеждна основа за редица дейности и проекти. Така ще имаме пълна, точна и вярна цифрова основа за пространствените данни на страната", каза още инж. Коритарова.

От агенцията очакват дейностите по преобразуването да приключат догодина, с което ще се постигне 96% покритие на територията на страната с кадастрлна карта, като на практика ще остане за довършване създаването на кадастър за урбанизираните територии на голям брой малки населени места.