10-15 мъртви птици са намерени на бургаския плаж. За това сигнализират от Българска фондация "Биоразнообразие", цитирани от БНР.

Птиците са били от вида средиземноморски буревестници. По тях е нямало видими следи от рибарски мрежи, корди, мазут и др. външни белези, които категорично да сочат за причините за смъртта.

Те са били в лошо състояние и не може категорично да се заяви дали са загинали от естествена смърт или причините са свързани с човешка дейност.

Д-р Петър Янков от ПЗЦ "Пода" пояснява, че в последните дни около 24 000 от тези птици гонят пасажите с риба в бургаския залив и при толкова големи струпвания е естествено да има и жертви сред тях.

По думите му обаче е но бройката мъртви птици не възможно и да има загинали от рибарските мрежи в залива, е такава, че да предполага нещо по-различно от обичайната смъртност за такава висока численост.

Средиземноморският буревестник е малка птица с размерите на гълъб, разпространен по Средиземноморското крайбрежие. У нас долита понякога в многочислени ята за изхранване през Босфора и често следва пасажите риба, а понякога, ако са го изпреварили в откриването им - и риболовните кораби.

Световно застрашен вид в категорията "Уязвим" (BirdLife International, 2020), а световната популация се оценява на около 33 хил. гнездящи двойки или ок. 100 хил. птици (IUCN, 2018). Основни заплахи за вида са строителството в крайбрежната зона, където са местата му за гнездене, развитието на туризма, хищничество от бозайници и птици. Освен това има данни, че птиците загиват като приулов в рибарски мрежи или парагади.