Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е открила огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) във фамилна ферма в с. Сбор, област Пазарджик, съобщиха от агенцията.

Населеното място се намира в 3-километровата предпазна зона около първото обявено огнище (на 18.08.2021 г.) в с. Априлци. Положителният резултат от пробите е потвърден днес от Националната референтна лаборатория в София. В засегнатото стопанство се отглеждат 40 животни.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект при спазване на нормативните изисквания.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Сбор, Априлци и Левски, област Пазарджик. Определена е също и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат населените места: с. Цар Асен, с. Росен, с. Овчеполци, с. Гелеменово, с. Сарая, с. Юнаците, с. Величково, с. Черногорово, с. Попинци, с. Елшица, с. Памидово, с. Динката, с. Щърково, с. Калугерово, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница, област Пазарджик.

БАБХ е открила огнище на чума по свинете в стопанство в с. Красново

БАБХ е открила огнище на чума по свинете в стопанство в с. Красново

Свиква се областна епизоотична комисия