Областната дирекция по безопасност на храните в София (ОБДХ - София) не намери нарушения и следи от замърсяване в работната среда и храната в двете столични училища, откъдето имаше оплаквания за натравяне на деца.

Според проверката на столичния клон на БАБХ стомашно-чревното неразположение при деца от двете училища не е вследствие на микробиологично замърсяване.

От персонала на кетъринг фирмата, която доставя храна в заведенията, са взети проби. Само една от пробите е положителна за стафилококи. Лицето е било временно отстранено от работа и в момента му се провежда домашно лечение.

БАБХ проверява храната в две столични училища

БАБХ проверява храната в две столични училища

Заради стомашно неразположение при учениците

По-рано през този месец инспекторите провериха и помещенията, в които се хранят учениците от 72 ОУ "Христо Ботев" и 151 СОУ (Национално средно общообразователно училище - София).

Резултатите от пробите от работната среда и контактните повърхности съответстват по показател "Общ брой микроорганизми". Пробите от храната, които бяха предоставени на акредитирана лаборатория за микробиологично изпитване, са отрицателни.

При проверките не са констатирани несъответствия на действащото законодателство в областта на храните.

Проверяват за натравяне първолаци, яли боб в столично училище

Проверяват за натравяне първолаци, яли боб в столично училище

От ръководството смятат, че става въпрос за вирус