Българите строят все по-малки жилища.

От новопостроените и влезли е експлоатация жилища в страната за месеците юли, август и септември т.г. най-висок е делът на тези с две стаи - цели 43.3%.
Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт относно въведените в експлоатация новопостроени жилищните сгради и жилища през третото тримесечие на 2018 година.

В Пловдивско се строят най-много нови сгради

В Пловдивско се строят най-много нови сгради

8% повече жилищни сгради

От новопостроените жилища, влезли в експлоатация, 27.5% са тристайни жилища. Апартаментите (в кооперации, къщи, вили и сгради от смесен тип) с по 4 и 5 стаи са приблизително около 25%.

Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.9%.

Снимка 387912

Източник: НСИ

Според данните на НСИ общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 година е 162.7 хил. кв. м, или с 4.5% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.
В същото време жилищната площ се увеличава с 3.5% и достига 107.6 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроени жилище намалява от 84.4 кв. м през третото тримесечие на 2017 г. на 83.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Снимка 387913

Източник: НСИ

Статистиката отчита, че най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите:
Варна - 91 сгради с 559 жилища в тях

Пловдив - 77 сгради с 239 жилища;
Бургас - 68 сгради с 543 жилища.

Междувременно най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе - 189.5 кв. метра, и Благоевград - 134.0 кв. метра.
Най-малката средна полезна площ се наблюдава в областите Разград - 40.0 кв. м, и Бургас - 67.9 кв. метра.

Снимка 387914

Източник: НСИ

Предварителните данни на НСИ показват и че броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. са с 51 по-малко, или с 10.1% по-малко спрямо същия период на 2017 година.

Жилищата в сградите намаляват с 73 броя, или с 3.6%.

Снимка 387915

Източник: НСИ

През юли, август и септември 2018 г. най-много от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са със стоманобетонна конструкция - 71.6%.
Новите жилища с тухлена конструкция са 25.1%, с панелна - 0.4%, с друга - 2.9%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (20.3%).

Пловдив, Варна и Бургас са първенци по новопостроени жилищни сгради

Пловдив, Варна и Бургас са първенци по новопостроени жилищни сгради

Продукцията в сектор "Строителство" е с 0,7% под равнището от предходния месец