Отменят таксите за детските градини в Панагюрище, съобщават от "24 часа".

Решението се отнася за децата на 5 и 6 години, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Предложението е на зам.-кмета по хуманитарните дейности на града Галина Матанова. То е продиктувано от решението на общината за положително развитие на образователната система, включително с разширяване на мерките за подкрепа на родителите и задържане на младите хора в родния край, както и във връзка с измененията на Закона за предучилищно и училищно образование.

През настоящата учебна година в община Панагюрище на задължителна предучилищна подготовка в детски градини подлежат 309 деца на възраст 5 и 6 години.

Съгласно приетото от Общинския съвет решение издръжката на децата, освободени от такси, за част от дейностите по хранене ще се поема от държавния бюджет, а останалата част ще е от бюджета на общината