Река Елешница, която минава през разложкото село, е напълно задръстена от боклук - пластмаса, гуми, стиропор, метал, дори и трупове на умрели животни. Има и мъртва риба.

Водата идва бистра и чиста, но в един момент коритото на реката се превръща в бунище.

Според кмета на Елешница Сашо Мицин отпадъците са стигнали до мястото вследствие на пролетното пълноводие на р. Места и трите реки, които се вливат в нея - Черна Места, Клиница и Глазне. Боклуците от трите притока са се струпали на това място.

Вече са изградени диги, които да предотвратят следващи подобни замърсявания.

Жители на селото очакват коритото да бъде почистено, но имат нужда от съответната техника. Планувано е това да се случи следващата събота.